عنوان: مهلت یک‌ماهه برای شناسایی دکل‌های غیرمجاز مخابراتی در منطقه ۱۷ تهران
تگ ها: مهلت یک‌ماهه شناسایی دکل‌های غیرمجاز مخابراتی منطقه تهران