عنوان: چرا امروز دلار عرضه نشد؟ +فیلم
تگ ها: امروز دلار عرضه فیلم