عنوان: کرمان| محور دهبکری- جیرفت مسدود شد
تگ ها: کرمان| محور دهبکری- جیرفت مسدود